Dokumenty

Prezentacja Oxygen

Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, źródła zanieczyszczenia i jego wpływ na zdrowie człowieka. Idea czystego powietrza i koncepcja Oxygen. Miejski Filtr Powietrza: cechy, zasada działania, skuteczność, korzyści.

Specyfikacja techniczna

Zasada działania urządzenia, zastosowane filtry i wentylatory, wydajność i skuteczność filtracji, eliminowane czynniki szkodliwe, certyfikaty i atesty, zapotrzebowanie energii, głośność, wymiary i waga.

Opinia dotycząca skuteczności filtrowania

Celem opinii była ocena skuteczności oczyszczania powietrza,
w szczególności z cząstek stałych obecnych w powietrzu zewnętrznym. Dokonano również porównania z alternatywnymi rozwiązaniami, stosowanymi do usuwania pyłów z zanieczyszczonych strumieni powietrza.

Opinia dotycząca wydajności urządzenia

Celem opinii była ocena wiarygodności danych dotyczących wydajności urządzenia.

Opis metody kalkulacji emisji - firma

Przedstawiamy sposób obliczania emisji PM firmy w oparciu o eksploatowaną flotę samochodową oraz używany w biurze sprzęt komputerowy.

INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO - RAPORT Z BADAŃ EMISI SAMOCHODU Z SILNIKIEM DIESLA

Badania emisji masy i liczby cząstek stałych z układu wylotowego samochodu ŠKODA SUPERB 1.9D

OPINIA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USUWANIA I SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA Z INNYCH NIŻ PYŁ ZAWIESZONY SZKODLIWYCH CZĄSTEK

Celem opinii była ocena możliwości stosowania urządzenia oczyszczającego do separacji innych rodzajów szeroko rozumianych szkodliwych dla zdrowia cząstek, aniżeli pył zawieszony (w szczególności mikroorganizmów chorobotwórczych).

Płuca Ziemi - koncepcja bilansowania

Opinia dotycząca koncepcji bilansowania emisji zanieczyszczeń oraz ich pochłaniania przez Miejskie Filtry Powietrza OXYGEN.

Opis metody kalkulacji emisji - gospodarstwo domowe

Przedstawiamy sposób obliczania emisji PM gospodarstwa domowego na podstawie danych dotyczących samochodu oraz powierzchni mieszkania.