Kontakt

Napisz do nas

Chcesz nawiązać współpracę? Masz pytania? Potrzebujesz dodatkowych danych?


1.     Administratorem danych osobowych jest Oxygen City sp. z o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

2.     Kontakt z Oxygen City jest możliwy pisemnie na adres Oxygen City sp. z o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

3.     Oxygen City wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

4.     Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy (w tym wysłania zapytania ofertowego i jego obsługi).

5.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6.     Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.     Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

8.     Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez Oxygen City, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko i  służbowe dane kontaktowe.

9.     Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.