Kontakt

Napisz do nas

Chcesz nawiązać współpracę? Masz pytania? Potrzebujesz dodatkowych danych?


  1.     Administratorem danych osobowych jest Oxygen City sp. z o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

  2.     Kontakt z Oxygen City jest możliwy pisemnie na adres Oxygen City sp. z o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

  3.     Oxygen City wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

  4.     Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy (w tym wysłania zapytania ofertowego i jego obsługi).

  5.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  6.     Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7.     Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

  8.     Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez Oxygen City, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko i  służbowe dane kontaktowe.

  9.     Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.