Rozwiązanie

 

ZOSTAŃ ZEROEMISYJNĄ FIRMĄ W KATEGORII FLOTA SAMOCHODOWA

 

CZŁOWIEK

Twoja emisja na podstawie
zużycia energii w domu
oraz wykorzystania
 samochodu.

firma

Emisja Twojej firmy
na podstawie zużycia energii
w biurze oraz wykorzystania
samochodów służbowych.

samorząd / kraj

Poprawa jakości powietrza
w przestrzeni publicznej,
kampania wizerunkowa
i edukacyjna na ekranach LED.

Przykłady:
Mała Firma
5 samochodów służbowych
ze średnim przebiegiem dziennym 50 km
Duża Firma
20 samochodów służbowych
ze średnim przebiegiem dziennym 100 km

Bądź zeroemisyjny – to bardzo proste.

Każdy człowiek w ciągu codziennych aktywności bezpośrednio lub pośrednio odpowiada za emisję zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów zawieszonych. Zanieczyszczenia są emitowane i rozpraszane z różnym natężeniem i w różnych obszarach: ruch samochodowy, ogrzewanie mieszkania, produkcja energii elektrycznej dla domu i biura itp.

Obecny poziom technologii oraz nasze codzienne działania nie pozwalają na to, by wyeliminować wszystkie źródła zanieczyszczeń powietrza. Jednak dzięki Miejskiemu Filtrowi Powietrza Oxygen, zainstalowanemu w najbardziej newralgicznych punktach miasta możliwa jest wydajna i skuteczna eliminacja „śladu pyłowego”, generowanego przez naszą codzienną aktywność.

Jednym ze sposobów na osiągnięcie zeroemisyjności jest usunięcie z powietrza ilości zanieczyszczeń równoważnej własnej emisji. Firma, urząd lub dowolna inna organizacja może wykupić ekwiwalent oczyszczanego powietrza, odpowiadający ilości pyłów zawieszonych, emitowanych w ramach swojej działalności. W ten sposób skutecznie dba o środowisko w którym żyjemy. Uzyskuje także „Certyfikat Zeroemisyjności”, świadczący o jej świadomej i odpowiedzialnej postawie wobec świata i naszej wspólnej przyszłości.

Filtry Oxygen ustawione w pobliżu ruchliwych skrzyżowań i arterii komunikacyjnych, mają za zadanie oczyszczać powietrze, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się pyłów zawieszonych na większy obszar miasta, w tym dzielnice mieszkaniowe i tereny rekreacyjne.

Bilansowanie emisji zanieczyszczeń

Koncepcja bilansowania zakłada, że każdy filtr Oxygen usunie z powietrza ilość zanieczyszczeń, odpowiadającą emisji określonej liczby samochodów.

W oparciu o pewne założenia można obliczyć ilość filtrów niezbędną do uwolnienia przestrzeni miejskiej z emisji generowanej przez samochody.

Oczywiście cała koncepcja opiera się na uogólnieniach i zaokrągleniach, ponieważ zarówno emisja  poszczególnych samochodów jest zmienna i mocno nieprzewidywalna, jak również stężenie zanieczyszczeń w powietrzu nie jest wartością stałą. Dodatkowo powietrze cyrkuluje i miesza się w mniejszym lub większym stopniu. Niemniej w naszej koncepcji istotny jest fakt, że filtry Oxygen eliminują zanieczyszczenia, a więc niewątpliwie pozytywnie wpływają na jakość powietrza.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia należy przyjąć, że zeroemisyjność jest terminem umownym w odniesieniu pojedynczego samochodu czy filtra, niemniej w szerszej skali przyjęte uogólnienia powinny pokryć się z sytuacją rzeczywistą. Tak więc również efekt działania Miejskich Filtrów Powietrza będzie zauważalny i odczuwalny przez mieszkańców miast.

Liczy się skala – im więcej działania, tym większy i lepszy efekt!